ดูหน้า

ชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน Payment Methods

 1. เลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย    เลขบัญชี: 055-112-1488
  ชื่อบัญชี: บริษัท เทพรักษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  บัญชี: กระแสรายวัน     สาขา: บางบอน
 2. สแกนคิวอาร์โค้ด Scan Qr code

 • กรุณาตรวจสอบชื่อบริษัทผู้รับเงินก่อนทำการโอน
  ต้องชำระเงินในนาม " บริษัท เทพรักษ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด " เท่านั้น
  บริษัทไม่มีนโยบายโอนเงินเข้าบัญชีอื่นทุกกรณี
  ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินผิดทุกกรณี

 • กรุณาตรวจสอบรายการสินค้า จำนวน ยอดเงินที่ต้องโอนชำระ (สามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งหนี้) ก่อนโอนเงิน
  หากท่านโอนเงินเกินจากยอดเงินที่ทางบริษัทฯแจ้ง หรือมีการแจ้งแล้วว่าสินค้าที่ท่านต้องการของหมด แต่ท่านยังทำการโอนเงินเข้ามา
  ขอเรียนให้ทราบว่าใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเบื้องต้น 1-7 วันทำการโดยประมาณ
  และขอสงวนสิทธิ์โอนกลับคืนไปยังบัญชีที่โอนเงินเข้ามาเท่านั้น


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขาย Contact Sales Department

หรือโทร Tel. 02-415-4466 (10 คู่สายอัตโนมัติ)

ไลน์ LINE OA: @tepparak

อีเมล  email:  sales@tepparak.co.th 


12 มกราคม 2566

ผู้ชม 19268 ครั้ง