ดูบทความโอนเงินผิดบัญชี ทำอย่างไร ?

โอนเงินผิดบัญชี ทำอย่างไร ?

โอนเงินผิดบัญชี ทำอย่างไร ?

1. แจ้งความ พร้อมหลักฐาน ได้แก่ สลิปโอนเงิน  สำเนาบัตรประชาชน

2. นำหลักฐานพร้อมใบแจ้งความ ไปติดต่อที่ธนาคาร

3. รอธนาคารตรวจสอบ โดยระยะเวลาตรวจสอบของธนาคารอยู่ที่ภายใน 30 วันทำการ

4. หากผู้รับโอน ยอมคืนเงิน ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน

5. หากผู้รับโอน ไม่ยอมคืนเงิน ผู้โอนจำต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

 

09 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1771 ครั้ง